#hargabarang

Laporkan harga, sertai ribuan rakyat Malaysia memantau harga barang

Faktor Harga Barang

Harga barang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya adalah dasar-dasar kerajaan, tindakan peniaga yang menetapkan harga serta tabiat membeli pengguna

Tujuan #hargabarang

#hargabarang bertujuan untuk mengumpulkan semua maklumat harga di seluruh negara yang dilaporkan oleh orang ramai.

Analisa Maklumat
  • Laporan bulanan kepada KPDNKK untuk mengambil tindakan terhadap peniaga-peniaga yang menaikkan harga secara tidak bertanggungjawab
  • Perbandingan kadar inflasi yang dilaporkan kerajaan dengan kenaikan harga sebenar yang ditanggung rakyat
  • Laporan umum mengenai keadaan harga barang supaya pihak berkuasa peka dengan kadar kenaikan harga barang

?

Lapor peniaga ingkar yang masih mengutip GST

?

Lapor harga dan kenaikan tidak berpatutan

Sebuah inisiatif umum daripada INVOKE.
© 2018 INVOKE Solutions Sdn Bhd